Women’s fellowship kick-off luncheon

Women’s fellowship kick-off luncheon

  • Date: 12 Nov 2017
  • Venue:
  • Location: 3020 Lake Michigan Drive Grand Rapids, MI 49504

More details to come